Menu

Strafuitvoeringsrechtbank

De strafuitvoeringsrechtbank speelt bij de uitvoering van de meeste vrijheidsstraffen een grote rol.

De 3 Advocaten kunnen u bijstaan bij het opstellen van uw reclasseringsdossier en er op die manier voor zorgen dat uw mogelijkheden tot voorwaardelijke in vrijheidstelling worden vergroot.

Voor een reclassering is het van belang om uw dossier goed voor te bereiden op vlak van huisvesting, werk, sociale omkadering, de vergoeding van eventuele slachtoffers, …

Dossier openen