Menu

Salduz bijstand verhoor

Professionele bijstand bij een verhoor is van groot belang om uw rechten van verdediging van meet af aan te vrijwaren.

In bepaalde gevallen kan u zich laten bijstaan door een advocaat tijdens het eerste verhoor bij de politie of onderzoeksrechter. In elk geval heeft u recht op een voorafgaand overleg met een raadsman wanneer u een uitnodiging ontvangt om te worden verhoord door de politiediensten.

Hetzelfde geldt voor verhoor bij de sociale- en ander inspectiediensten.

Dossier openen