Menu

Uw rechten als slachtoffer

Als slachtoffer van een misdrijf heeft u ook bepaalde rechten en kan u onder meer inzage krijgen in het strafdossier en bijkomende onderzoeksdaden vragen. U kan bovendien ook zelf een strafonderzoek uitlokken.

De 3 Advocaten staan u bij tijdens het strafonderzoek en helpen u om uw schade te begroten en te recupereren. Dit kan middels een burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter, voor de raadkamer of voor de correctionele rechtbank.

Als slachtoffer van een misdrijf kan u naast klacht bij de politiediensten (statuut benadeelde) ons ook contacteren om een klacht bij het parket neer te leggen of een klacht met burgerlijke partijstelling in te dienen bij de onderzoeksrechter.

Een andere mogelijkheid bestaat er in om over te gaan tot rechtstreekse dagvaarding voor de Strafrechter om alsnog schadevergoeding te bekomen.

Dossier openen