Menu

Medische fout

Indien u of een familielid het slachtoffer werd van een medische fout is een onmiddellijk juridisch optreden noodzakelijk.

Een strafonderzoek na klacht met burgerlijke partijstelling bij de Onderzoeksrechter zorgt er immers voor dat op het medisch dossier beslag kan worden gelegd, de artsen en verplegend personeel worden ondervraagd en desgevallend een college van deskundigen wordt aangesteld om te onderzoeken wat er medisch gezien is fout gelopen.

Dit zorgt ervoor dat de Onderzoeksrechter het onderzoek leidt waardoor u zelf niet dient te zorgen voor het verzamelen van alle bewijsstukken die de medische fout bewijzen.

Vanzelfsprekend zorgt ons kantoor voor juridische bijstand bij klacht met burgerlijke partijstelling bij de Onderzoeksrechter en wordt desgevallend beroep gedaan op medische en forensische deskundigen.

Dossier openen