Menu

Genadeverzoek en eerherstel

Een genadeverzoek, gericht aan de Koning, kan er voor zorgen dat de uitvoering van de straf geheel of gedeeltelijk wordt kwijtgescholden, verminderd of omgezet in een proeftijd.

Eerherstel kan worden aangevraagd bij het Parket en heeft o.a. tot gevolg dat bepaalde gevolgen van de strafrechtelijke veroordeling uit het verleden naar de toekomst toe wordt getemperd of zelfs ongedaan gemaakt. Bovendien kan de veroordeling, waarvoor eerherstel werd bekomen, ook niet meer dienen als basis voor herhaling.

Dossier openen