Menu

Fonds voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en occasionele redders

Gelijk krijgen voor de Rechtbank als slachtoffer is één ding, nadien nog betaling bekomen van de dader is een ander paar mouwen.

Indien u evenwel slachtoffer werd van een geweldsdelict komt het Fonds voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en occasionele redders tussenbeide indien u hierom verzoekt. Dit Slachtofferfonds opent een dossier en bekijkt autonoom welk bedrag zij u als vergoeding kan uitkeren.

Ook bij de aanvraag van dergelijk dossier bij het Slachtofferfonds in Brussel begeleiden wij onze cliënten. De verjaringstermijnen moeten in het bijzonder in de gaten worden gehouden.

Dossier openen