Menu

Aanhouding, voorlopige hechtenis, raadkamer

Na het verhoor bij de Politiediensten kan het parket beslissen u voor te leiden voor de Onderzoeksrechter alwaar u opnieuw wordt ondervraagd. In dat geval is de bijstand van een raadsman onontbeerlijk.

De onderzoeksrechter kan beslissen om u aan te houden en u van uw vrijheid te beroven door opsluiting in een huis van arrest (gevangenis).

Het bevel van aanhouding verleend door de Onderzoeksrechter is geldig voor een periode van 5 dagen. Voor het verstrijken van deze termijn beslist de Raadkamer op verslag van de Onderzoeksrechter, en na het parket en de verdediging te hebben gehoord, of de voorlopige hechtenis gehandhaafd moet blijven.

De tussenkomst van De 3 Advocaten voor de Raadkamer is aangewezen teneinde uw verdediging voor te bereiden, het strafdossier in te kijken, desgevallend bijkomende onderzoeksdaden te vragen en uw vrijheid (al dan niet onder voorwaarden) te bewerkstellingen.

Dossier openen